Posredovanje/opće informacije

POSREDOVANJE U POTROŠAČKOM I STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU


Društvo Empanda d.o.o. ovlašteno je od strane Ministarstva financija za posredovanje u potrošačkom kreditiranju sukladno Zakonu o potrošačkom kreditiranju (ZPK).
Informacije sukladno ZPK:
– Kreditni posrednik Empanda d.o.o. nije vezan za jednu, nego više kreditnih institucija i to: Privredna banka Zagreb d.d., Addiko bank d.d., Imex banka d.d. i Banka Kovanica d.d.
-Postupak posredovanja u stambenom potrošačkom kreditiranju provodi se sukladno ZSPK-u
Društvo Empanda d.o.o. ovlašteno je od strane Hrvatske narodne banke za posredovanje u stambeno potrošačkom kreditiranju sukladno Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju (ZSPK).
Informacije sukladno ZSPK:
– Kreditni posrednik Empanda d.o.o.je vezan za jednu kreditnu instituciju i to: Privredna banka Zagreb d.d
Kreditni posrednik Empanda d.o.o.:
– ne pruža “savjetodavne usluge” u smislu ZSPK
– ne naplaćuje naknadu za kreditno posredovanje u potrošačkom i stambenom potrošačkom kreditiranju
-ne pruža usluge savjetovanja u smislu Zakona o potrošačkom kreditiranju

U svrhu pružanja čim potpunijih informacija klijentima, navodimo opće informacije banaka sa kojima poslovno  surađujemo

Privredna banka Zagreb d.d.

https://www.pbz.hr/gradjani/stambeni-krediti/stambeni-krediti.html

https://www.pbz.hr/gradjani/stambeni-krediti/energo-krediti.html

https://www.pbz.hr/gradjani/stambeni-krediti/stambeni-krediti-za-sanaciju-steta-od-potresa.html

https://www.pbz.hr/gradjani/stambeni-krediti/stambeni-krediti-za-gradane-u-drzavama-europodrucja.html

https://www.pbz.hr/gradjani/nenamjenski-krediti/nenamjenski-kredit.html

https://www.pbz.hr/gradjani/nenamjenski-krediti/nenamjenski-krediti-uz-cpi.html

https://www.pbz.hr/gradjani/nenamjenski-krediti/nenamjenski-kredit-za-umirovljenike.html

Banka Kovanica d.d.

https://www.kovanica.hr/gradanstvo/krediti

Imex banka d.d.

https://www.imexbanka.hr/gradani/krediti

Licenca Ministarstva financija za posredovanje u potrošačkom kreditiranju 

Odobrenje HNB-a za posredovanje u stambeno potrošačkom kreditiranju  sa PBZ d.d.

Prigovori

Potrošač za kreditnog posrednika može podnijeti pisani prigovor osobno na adresu Kreditnog posrednika ili na e-mail info@empanda.hr te putem pošte na adresu: Draškovićeva 55, 10000 Zagreb ili slanjem e-maila na adresu poslovnih banaka. Društvo će u pisanom obliku podnositelju prigovora odgovoriti na prigovor najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja prigovora.

Ako potrošač nije zadovoljan odgovorom kreditnog posrednika i/ili poslovne banke na njegov uloženi prigovor, može osim nadzornom tijelu, podnijeti pritužbu ili prijedlog za mirenje Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ili bilo kojem centru za mirenje u Republici Hrvatskoj odnosno pokrenuti postupak alternativnog rješavanja domaćih i prekograničnih potrošačkih sporova u skladu sa zakonom kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova pri nadležnom tijelu za alternativno rješavanje potrošačkih sporova – Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Rooseveltov trg 2, Zagreb, e-mail: mirenje@hgk, mrežna adresa: http://www.hgk.hr/centar-za-mirenje/o-centru-za-mirenje

Zaštita potrošača

Klijent može zatražiti besplatni savjet u Savjetovalištima za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj. Popis Savjetovališta je dostupan je na internet stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta RH.